Yfirlitsskýrsla skuldabréfa / Bonds overview report

Skýrslan skilar öllum virkum (s.s. ekki í stöðunni Drög, Uppgreitt eða Niðurfellt) skuldabréfum kröfuhafa ásamt stöðu þeirra á viðmiðunardagsetningu.
ATH! Það getur tekið langan tíma fyrir skýrsluna að keyrast út.

 

Hægt er að kalla fram sömu skýrslu fyrir einstaka skuldabréf með því að smella á aðgerðina 'Sækja yfirlit' og velja svo viðmiðunardagsetningu.

 

Þeir dálkar sem eru merkir með CURRENT í Note / Ath innihalda gildi miðað við þann tíma sem skýrslan er tekin út, s.s. ekki frá viðmiðunardagsetningu. Í skýrslunni sjálfri eru umræddir dálkar stjörnumerktir.

 

Upplýsingar um skuldabréf

FieldInfo Note / AthLýsingSvæði
Export dateDate picked by user. Report should be based on this date Dagsetning sem er valin af notandaViðm. dags
Company IDID of company in system Númer fyrirtækis í kerfiFyrirtæki númer
Company nameName of company in the system Heiti fyrirtækisLánveitandi
Claimant registry idRegistry id of the company Kennitala fyrirtækisKt lánveitanda
Bond number  Einkvæmt númer skuldabréfs innan kerfisSkuldabréf nr.
Current status CURRENTNúverandi staða skuldabréfs. Leyfilegar stöður eru: Drög, Útgefið, Allir gjalddagar stofnaðir, Greitt og Niðurfellt.Núverandi staða láns
Bond holder name CURRENTHeiti lántakandaLántakandi
Bond holderRegistry if of the bond holderCURRENTKennitala lántakandaKennitala
Payor nameName of bond payor if other than bond holderCURRENT
Nafn greiðanda ef annar en lántakandiGreiðandi
Payor kennitalaKennitala of bond payor if other than bond bolder kennitalaCURRENTKennitala greiðanda ef annar en lántakandiKennitala greiðanda
Parties involvedConcatenate kennitalas with , between themCURRENTÁbyrgðarmenn og aðrir málsaðilar sem eru skráðir á skuldabréfið. Fari kröfuhafi fram á það er hægt að senda afrit af innheimtubréfum á alla málsaðila samhliða innheimtu á lántakanda.Málsaðilar
Accounting keyAccount key from the categoryCURRENTBókhaldslykill flokksins sem skuldabréfið tilheyrir. Þetta gildi kemur fram í greiðsluskýrslu og er notað til að styða við innlestur á greiðsluupplýsingum í bókhaldskerfi.Bókhaldslykill
CapitalInitial capital. CURRENTHöfuðstóll til innheimtu sem kemur fram á undirritaða skuldabréfinu.Höfuðstóll
Payment interval (months) CURRENTSjálfgefið er 1 mánuður á milli gjalddaga. Dæmi: ef skuldabréf á að greiðast með 4 afborgunum á ári þá er gildið 3 valið.Mánuðir á milli gjalddaga
Number of installments CURRENTFjöldi afborgana skv. undirritaða skuldabréfinu.Fjöldi gjalddaga
Remaining installments (not created)Count of installments that have not been created at export date. Fjöldi gjalddaga sem hafa ekki verið stofnaðir á viðmiðunardegi. Gjalddagi er stofnaður 10 (default) dögum fyrir sjálfan gjaldaga.Óstofnaðir gjalddagar
Unpaid installments (created) Count of unpaid installments that were created before export date Fjöldi ógreiddra gjalddaga sem hafa verið stofnaðir fyrir viðmiðunardagsetningu.

Ógreiddir gjalddagar (stofnaðir)

Due installmentsCount of unpaid installments that are on or past due date

 

Fjöldi afborgana sem eru á eða komnar fram yfir gjalddaga og eru ógreiddirGjaldfallnir gjalddagar
Days since due date of oldest unpaid installment export date - due date of oldest installment. Only consider installments due date < export date. If none then 0. Fjöldi daga síðan síðast var greitt af bréfinu. Gildi er fundið með eftirfarandi hætti: Viðmiðunardagsetning - gjalddagi elstu afborgunar. Aðeins afborganir sem eru með gjalddaga fyrir viðmiðunardagsetningu er teknar inn í þennan útreikning.Dagar í vanskilum

Count of cancelled claims

The count of installment claims that were cancelled at export date Fjöldi bankakrafna sem eru niðurfelldar sem tilheyra skuldabréfi á viðmiðunardagsetningu.Niðurfelldar kröfur
Category Id CURRENTNúmer flokksins sem skuldabréfið tilheyrir. Öll skuldabréf tilheyra flokki.Flokkur
Category name CURRENTHeiti flokksins.Flokkur heiti
Issue dateissue date of bondCURRENTÚtgáfudagur skuldabréfs skv. undirritaða skjalinu.Útgáfudagur
First payment date CURRENTDagsetning fyrstu afborgunar.Fyrsta afborgun
Next installment due datefirst due date after export date.  Installment / Calculate, If no more then empty Næsti gjalddagi eftir viðmiðunardagsetningu.Tómt ef enginn gjalddagi eftir viðmiðunardagsetningu.Næsti gjalddagi
Next installment to be paiddue date of oldest unpaid installment. If none the next due date, If no more then empty Elsti ógreiddi gjalddaginn fyrir viðmiðunardagsetningu.Næsti gjalddagi til greiðslu
Interest percentageThe interest % from the interest table at the export date. Vaxtaprósenta skuldabréfs úr vaxtatöflu miðað við viðmiðunardagsetningu.Vextir %
Interest margininterest % margin from the category, current value only available.CURRENTVaxtaálag flokksins sem skuldabréfið tilheyrir. Er alltaf gildið sem er á flokkunum. Ekki hægt að sýna gildið sem var á viðmiðunardagsetningu.Vaxtaálag %
Interest totalinterest % +  interest margin %  Samtals vextir = Vextir % + Vaxtaálag.Vextir samtals %
Interest tablename of interest tableCURRENTHeiti vaxtatöflu sem skuldabréf fylgir.Vaxtatafla
Floating rollup flagat the export date. get it from the bond interest table . Já / Nei. Hvort skuldabréf hafi breytilega roll up vexti.Breytilegt roll-up
Rollup percentageThe rollup interest % from the interest table at the export date. Rollup vaxtaprósenta skuldabréfs úr vaxtatöflu miðað við viðmiðunardagsetningu.Roll-up %
Rollup marginrollup margin valueCURRENTRollup vaxtaálag flokksins sem skuldabréfið tilheyrir. Er alltaf gildið sem er á flokkunum. Ekki hægt að sýna gildið sem var á viðmiðunardagsetningu.Rollup álag %
Rollup percentage totalrollup interest % + rollup  interst margin %  Samtals Rollup vextir = Roll-up % + Rollup álag %Rollup % samtals
Indexname of index that bond followsCURRENTNúverandi vísitölugildi skuldabréfs.Vísitala
Base index valueBase index valueCURRENTGrunnvísitala skuldabréfs skv. undirrituð skjali.Grunnvísitala
Index valueindex value based on the export date.  (GetCPI) Vísitölugildi á viðmiðunardagsetninguVísitölugildi
Reference CURRENTTilvísun sem notandi getur sett á skuldabréfið. Notað til að para saman skuldabréf við annað ótengt kerfi.Tilvísun
Payment typeAnnuity (ANN) / Amortization (AMOR)CURRENTJafnar greiðslur (ANN) / Jafnar afborganir (AMOR)Afborgunartegund hst.
Bond collection statusbased on export date. if no installment is past final due date then 'Í skilum'. If 1 or more installment is past final due date then 'Í innheimtu'. If installments are in active PP then treat as 'Í skilum' 

Staða innheimtu skuldabréfs. Ef engin afborgun er komin fram yfir eindaga þá er skuldabréfið 'Í skilum'. Ef 1 eða fleiri gjalddagi er kominn fram yfir eindaga þá er staðan 'Í innheimtu'.

Ef gjalddagar sem eru komnir fram yfir eindaga eru í virku greiðslusamkomulagi þá eru þeir meðhöndlaðir eins og þeir séu í skilum

Staða vanskila
Postponement datedate of active postponementCURRENTEf skuldabréf er á fresti þá kemur dagsetning frestsins hérna fram.Á fresti til
Currencyset to fixed value Gjaldmiðill skuldabréfs.Mynt
CreatedWhen bond was created Dagsetnings þegar skuldabréfið var stofnað í kerfi.Stofnað

Bond amounts on export date

 

Upphæðir skuldabréfs á viðmiðunardagsetningu

FieldInfoNote / AthLýsingSvæði
Remaining nominal capitalinitial capital - sum(capital in installments) 

Höfuðstóll - sum(höfuðstóll í stofnuðum afborgunum)

Ógreiddur höfuðstóll sem er ekki búið að ráðstafa í gjalddaga.

Ógjaldfallinn höfuðstóll að nafnvirði
Remaining capital index amountcalculated (remaining nominal capital * index) 'Eftirstöðvar höfuðstóls að nafnvirði' * (Vísitala/Grunnvísitala)Verðbætur á ógjaldfallinn höfuðstól
Remaining capitalRemaining nominal capital + Remaining capital index amount 'Eftirstöðvar höfuðstóls að nafnvirði' + 'Verðbætur á eftirstöðvar höfuðstóls'Eftirstöðvar ógjaldfallins höfuðstóls
Capital amount past dueSum of unpaid installment capital past due - partial payments 

sum(ógreiddir gjalddagar sem eru fallnir á gjalddaga)-hlutagreiðslur á gjalddögum

Samtala höfuðstóls gjalddaga sem eru fallnir á gjalddaga.

Gjaldfallinn höfuðstóll að nafnvirði
Capital index amount past dueSum amount from unpaid installments past due - partial payments. No calculated value added. 'Gjaldfallinn höfuðstóll að nafnvirði' * (Vísitala/Grunnvísitala)Gjaldfallnarverðbætur á höfuðstól
Capital past duecapital amount past due + capital index amount past due 'Gjaldfallinn höfuðstóll að nafnvirði' + 'Gjaldfallnar verðbætur á höfuðstól'Gjaldfallinn höfuðstóll með verðbótum
Capital amount before dueSum of unpaid installment capital before due - partial payments 

sum(ógreiddir gjalddagar sem eru ekki fallnir á gjalddaga)-hlutagreiðslur á gjalddögum.

Samtala höfuðstóls gjaldaga sem eru ekki fallnir á gjalddaga. S.s. gjalddaginn stofnaður (default 10 dögum fyrir gjalddaga) en ekki gjaldfallinn.

Ógjaldfallinn höfuðstóll að nafnvirði í stofnuðum gjalddögum

Capital index amount before dueSum amount from unpaid installments before due - partial payments. No calculated value added. 'Ógjaldfallinn höfuðstóll að nafnvirði í stofnuðum gjalddögum' * (Vísitala/Grunnvísitala)

Ógjaldfallnar verðbætur á höfuðstóll í stofnuðum gjalddögum

Capital before dueCapital amount before due + Capital index amount before due 'Ógjaldfallinn höfuðstóll að nafnvirði í stofnuðum gjalddögum' + 'Ógjaldfallnar verðbætur á höfuðstóll í stofnuðum gjalddögum'Ógreiddur höfuðstóll og verðbætur í stofnuðum gjalddögum
Total remaining nominal capital'Remaining nominal capital' + 'Capital amount past due' + 'Capital amount before due' 'Ógjaldfallinn höfuðstóll að nafnvirði' + 'Gjaldfallinn höfuðstóll að nafnvirði' + 'Ógreiddur höfuðstóll að nafnvirði'Samtals eftirstöðvar höfuðstóls að nafnvirði
Total remaining capital index amount'Remaining capital index amount' + 'Capital index amount past due' + 'Capital index amount before due' 'Verðbætur á ógjaldfallinn höfuðstól' + 'Gjaldfallnar verðbætur á höfuðstól' + 'Ógreiddar verðbætur á höfuðstól'Samtals verðbætur á eftirstöðvar höfuðstóls
Penalty interest amountCalculate the value Samtals dráttarvextir á ógreiddum gjalddögumDráttarvextir
Interest duethe interest from unpaid installments that are past due date Samtals vextir á ógreiddum gjalddögum sem eru komnir fram yfir gjalddagaGjaldfallnir vextir
Interest due index amountthe interest index amount from unpaid installments that are past due date Samtals verðbætur á ógreiddum gjalddögum sem eru komnir yfir gjalddagaGjaldfallnir vextir af verðbótum
Accrued interestsum of all interest from created unpaid installments that are not past due date. If none installment is currently created that is not past due date then calculate the value Samtals áfallnir vextir. Inni í þessari tölu eru áfallnir vextir á gjalddögum sem eru stofnaðir en ekki komnir yfir gjalddaga.Áfallnir vextir
Accrued interest index amountsum of all interest index amount from created unpaid installments that are not past due date. If none installment is currently created that is not past due date then calculate the value Samtals áfallnar ógreiddar vaxtabætur vaxta. Inni í þessari tölu eru verðbætur á gjalddögum sem eru stofnaðir en ekki komnir yfir gjalddaga.Ógreiddar verðbætur vaxta
Accumulated rollup amountSum of roll up amount of all created installments Samtala rollup upphæðar á öllum stofnuðum gjalddögumUppsafnað roll-up
Repayment amount without cost

only bond amounts.

No collection cost included.

Remaining capital + Capital past due + Capital before due + penalty interest amount + interest due +  interest due index amount + accrued interest + accrued interest index amount + Accumulated rollup amount

 

'Eftirstöðvar höfuðstóls' + 'Gjaldfallinn höfuðstóll með verðbótum' + 'Ógreiddur höfuðstóll' + 'Dráttarvextir' + 'Gjaldfallnir vextir' + 'Áfallnir vextir' + 'Ógreiddar verðbætur vaxta' + 'Uppsafnað roll-up'

Uppgreiðsluvirði skuldabréfs án innheimtukostnaðar frá innheimtufélagi

Uppgreiðsluvirði án gjaldf. kostnaðar
Collection cost with VATsum of all unpaid collection cost  Samtala innheimtukostnaðarInnheimtukostnaður, gjaldf. með vsk.
Repayment amount Repayment amount without cost + Collection cost with VAT 'Uppgreiðsluvirði án gjaldf. kostnaðar' + 'Innheimtukostnaður, gjaldf. með vsk.'Uppgreiðsluvirði